Links

Velkommen til Skolen ved Stadion

Skolen ved Stadion er en specialskole med 4 afdelinger:

A-afd. – Først og fremmest for børn og unge der er diagnosticeret inden for autismespektret,
afdelingen har til huse på Christiansfeldvej.

D-afd. - Først og fremmest for børn og unge der er diagnosticeret inden for ADHD spektret,
afdelingen har til huse i Vonsbæk.

G-afd. - Først og fremmest for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder,
afdelingen har til huse på Louisevej. Aktuelt er børne- og junior universet placeret i Marstup,
mens vi bygger nyt på Louisevej.

Stevelt-afd. for børn og unge med omfattende følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Administrationen har til huse på Louisevej. Der er SFO i Marstrup, på Christiansfeldvej og på Louisevej.

Du kan finde mange flere oplysninger på denne hjemmeside, hvor du også kan læse mere om vores målgruppe og vores måde at arbejde på.